Müzik Aletleri İsimleri | TOP 10 Enstrüman Listesi

Müzik, binlerce yıllık insan tarihinin ayrılmaz bir parçası. İnsanların çoğu müzikle bir üretici olarak değil, dinleyici olarak etkileşim kursalar da bir şekilde gün içinde müzikle haşır neşir olabiliyorlar. Bu kadar köklü ve yaygın bir sanat insan hayatında var olmasaydı bugün dünya nasıl bir yer olurdu? Bu soruyu cevaplamak neredeyse imkânsız. Çünkü insanlar ilk çağlardan beri kendilerini müzikal olarak ifade ediyorlar. İlk başta sadece ilkel enstrümanların sesiyle icra edilen müzik daha sonra basit müzik aletleri icadı ile gelişim gösterdi. Bugün elimizde mevcut olan çeşitli sayıda müzik aletleri isimleri var. Hepsinin içeriğine hâkim olmasak da tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan ve müzikal devrimlerin ana unsuru sayılan TOP 10 enstrüman listesi çıkarabiliyoruz.

Modern elektro gitarlar ve baslar 20. yüzyılın başarılarında icat edildi ve modern müzikal gelişimlerde kilit rol oynadılar. Durdurulamaz teknolojik gelişmeler sonucunda, birden fazla enstrümanın sentezi olan yeni müzik aletleri de piyasada yerlerini aldılar. Çağdaş müzik geleneğinde önemli bir görev üstlenen klavyeler veya elektronik piyanolar da bu gelişimlerle birlikte ortaya çıktılar.

Her ne kadar yeni birçok müzik aleti ile müzik sanatı farklılaşıyor ve post-modern bir çağa ayak uyduruyor olsa da icat edildiği ilk günden bu yana müzik sanatının ayrılmaz bir parçası olmuş enstrümanlar da var. Bu müzik enstrümanları zamanla değişime de uğradı ancak ana işlevleri ve sesi çıkarış teknikleri hep aynı kaldı. İşte o zamansız tüm zamanların en iyi TOP 10 enstrümanının listesini kategorilere ayrılmış bir biçimde sizlerle buluşturuyoruz.

Telli Çalgılar

Gitar (akustik, elektronik veya bas), ukulele, arp, cümbüş… Hepsinin ortak noktası, tellerinin parmaklarla, mızrapla veya penayla çekilmesi şeklinde sesin çıkarılıyor oluşudur.

Gitar

Genellikle 6 telli olan bu müzik aleti 15. ve 16. yüzyıllar arasında İspanya’da icat edilmiştir. Tellerin parmaklarla veya bir pena yardımı ile çekilmesiyle ses çıkaran bu alet, görünüm itibarıyla “8” şekline benzemektedir. Sanatta ve müzikte yaşanan gelişmeler sonrasında gitar çeşitleri de giderek artmış ve zenginleşmiştir. Gitar fiyatları da bu gitar modellerine göre değişkenlik gösterir. Piyasada günümüzde var olan binlerce gitar modelleri de bulunmaktadır. En yaygın kullanılan gitar çeşitleri şunlardır:

Bunlarla birlikte günümüzde her müzik türüne göre farklı gitar çeşidi bulmak da mümkündür.

Bağlama

Bağlama Türk Halk Müziği geleneğinde yaygın olarak kullanılan bir müzik aletidir. Temelde toplam 7 teli bulunan bağlama, bir mızrap yardımıyla çalınır. Bağlama modelleri çeşitlerine ve kullanım alanlarına göre de farklılık göstermektedir. En yaygın kullanılan bağlama çeşitleri şunlardır:

  • Cura,
  • Çöğür,
  • Kısa sap bağlama,
  • Tambura.

Bunların dışında birçok farklı bağlama türüne de Türk halk müziğinin farklı alanlarında rastlamak mümkündür.

Cümbüş

Zeynel Abidin Cümbüş tarafından 20. yüzyılda geliştirilen bu müzik aleti, temelde 12 tellidir. Gövdesi alüminyum kaplı olan farklı cümbüş modelleri piyasada da sıklıkla bulunmaktadır. Türk müziğinin başat bir unsuru olan cümbüş, genel yapısı değiştirilerek mandoline de dönüştürülebilmektedir.

Kanun

24-27 perde aralığı içeren Orta Doğu’ya özgü bir müzik aleti olan kanun telli çalgıların en eskilerinden biridir. Kanun çeşitleri üretildiği ağacın türüne göre farklılık gösterebilmektedir. Günümüzde çok farklı ağaçtan üretilme kanun modelleri piyasada var olmaktadır.

Nefesli Çalgılar

Nefesli çalgı türleri her zaman enstrümanın yapıldığı malzemeye bağlı değildir. Sesin havadan mı, kamıştan mı yoksa huni şeklindeki metal bir ağızlıktan mı çıktığı, hangi gruba ait olduğuna bağlıdır.

Klarnet

Klarnette ses bir kamış tarafından üretilir, parmaklar kanatları çalıştırır. Çocuklar için çocuk klarnet modelleri bulunmaktadır. Dişlerin gelişimine bağlı olarak, 8 yaş civarında öğrenimine başlatılabilir.

Saksafon

Saksafon yaklaşık 160 yıldır varlığını sürdürmekte olduğu için çok genç bir enstrümandır. Klarnete benzer şekilde, ses bir kamış aracılığıyla üretilir. 8 yaşından büyük çocuklar dişlerinin gelişimine bağlı olarak çocuk saksafon modelleri ile öğrenimine başlanabilir.

Trompet

Trompet, senfoni orkestralarının en önemli parçasıdır. Caz türünde veya modern müzik gruplarında da kullanımı görülür. Trompet modelleri natürel ve pistonlu olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır.

Tuşlu Çalgılar

Tuşlu enstrümanlar piyano, klavye ve melodikayı içerir. Hepsinin ortak noktası belirli bir düzende düzenlenmiş beyaz ve siyah tuşlara sahip olmalarıdır. Melodika, piyano gibi klavyeye sahip olan tuşlu bir enstrümandır. Ancak bir de üflemek için boruya sahip olduğundan özellikle nefesli çalgılar arasında da gösterilmektedir. Melodika modelleri renklerine ve tuş sayılarına göre farklılık gösterebilmektedir.

Piyano

Piyano, sadece tuşlara ve pedala dokunarak değiştirilebilen ton çeşitliliğinin olduğu en klasik enstrümandır. Klasik Batı müziğinin en temel unsuru olan piyanolar elektronikten klasik kuyruklu piyanolara kadar birçok farklı çeşidi içermektedir.

Yaylı Çalgılar

Yaylı çalgılar ailesi keman, viyola, çello ve kontrbası içerir. Genellikle dört telleri vardır ve at kılı kaplı bir yay ile sesler çıkarılır.

Keman

Keman muhtemelen en ünlü yaylı çalgıdır.  Orkestra ve oda müziğinin önemli bir üyesidir ve çok geniş bir solo repertuarına sahiptir. Viyola, çello, kontrbas gibi diğer yaylı müzik aletleri genellikle keman çeşitleri olarak literatürde yer edinmişlerdir.

Vurmalı Çalgılar

Adından da anlaşılacağı gibi, vurmalı çalgıların sesi tokmak, el veya sopalarla bir darbe ile üretilir. En ünlü vurmalı çalgılar darbuka ve bateridir.

Bendir

Bendir Türk tasavvuf müziğinde yaygın olarak kullanılan vurmalı bir çalgı türüdür. Bendir modelleri bendir çeşitlerine göre farklılık gösterebilmektedir. En yaygın olarak bilinen bendir çeşitleri: def, nakkare ve kudümdür. Elle vurularak ses çıkarılır ve genellikle hayvan derisinden üretilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Çalgı türleri kaça ayrılmaktadır?

Çalgı türleri, vurmalı, telli, yaylı, nefesli ve tuşlu enstrümanlar olmak üzere 5’e ayrılmaktadır.

En eski müzik aleti nedir?

Arkeologların 2008 yılındaki kazılarında ortaya çıkması sebebiyle en eski müzik aletinin flüt olduğu düşünülmektedir. Geçmişi ortalama 43.000 yıl öncesine dayanmaktadır.

Türklerin en eski müzik aleti nedir?

En eski Türk müzik aleti ilkçağ Hunlarından beri kullanılan telli bir çalgı olan kopuzdur.

Yorum Yap